Lichte balseming … wanneer ik geweten had …

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
WhatsApp

‘Mijn vader is gebalsemd … wanneer ik geweten had wat dit precies inhoudt dan weet ik niet of ik hiermee ingestemd zou hebben.’

Deze uitspraak kwam mij vorige week ter ore.

Eén van de belangrijkste taken van een uitvaartbegeleider, vind ik, is het geven van duidelijke en eerlijke informatie. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de voor- en nadelen en wat zijn de kosten. Op basis van deze informatie kun je een bewuste keuze maken.

Wanneer ik om mij heen de vraag stel: ‘Wat is balsemen van een overledene?’, dan blijkt dat men het antwoord vaak niet weet. Ze hebben er wel van gehoord maar weten niet wat het precies is. Het insmeren van de overledene met een soort ‘spul’ zodat hij of zij langer mooi blijft is een veel gehoord antwoord.

Wat is thanatopraxie (lichte balseming)?

Opbaren zonder gebruik te maken van een koeling. Net als bij het koelen van overledene is ook bij thanatopraxie geen 100% garantie te geven.

Met een thanatopraxie behandeling wordt het ontbindingsproces in de kern van het lichaam tijdelijk stop gezet. Een koeling doet dit alleen maar van buitenaf. Om een beeld te geven hoe lang het werkt kan de vergelijking gemaakt worden met een verdoving bij de tandarts. Eerst is de plek volledig verdoofd en langzaam werkt de verdoving uit. Heel geleidelijk komt het gevoel weer terug. Met een thanatopraxie behandeling ‘verdoof’ je de bacteriële werking in het lichaam. Langzaam neemt de vloeistof in verloop van dagen in kracht af en komt het natuurlijke proces weer op gang.

Hoe verloopt de behandeling?

Je kunt het vergelijken met een nierdialyse. Bij een dialyse wordt ‘vuil’ bloed uit het lichaam gehaald, in een machine gezuiverd en vervolgens wordt het ‘schone bloed’ weer in het circulatiesysteem van het lichaam gebracht.

Bij een thanatopraxie behandeling wordt het bloed ook uit het lichaam gehaald en in plaats van ‘schoon bloed’ wordt er een balsemvloeistof in het circulatiesysteem van het lichaam gebracht.

Normaal gesproken wordt er met een scalpel een incisie gemaakt aan de rechterkant van de hals net boven het sleutelbeen. Hier wordt vervolgens gezocht naar de halsslagader en de halsader. Deze worden gefixeerd met hechtdraad, open gesneden en van buisjes voorzien. Via de slagader zal eerst het lichaam en daarna het hoofd door het injecteren van de balsemvloeistof, gebalsemd worden. De ader wordt gebruikt om het bloed af te voeren dat onder druk van de injectie naar buiten komt, dit gebeurt door een drainage slang. Het bloed wordt opgevangen in speciale containers. Het injecteren van de vloeistoffen gebeurt onder druk door middel van een kleine pomp. Tijdens de injectie worden de ledematen gemasseerd om optimale circulatie van de vloeistoffen door de bloedbaan te bevorderen.

Als het injectieproces klaar is wordt er een kleine incisie gemaakt in de onderbuik door de buikwand heen. Vervolgens wordt een speciaal instrument ingebracht, een trocar, (een grote holle naald) om bij alle organen in de borstkas en de buik het bloed en vocht weg te zuigen. Alle organen worden “aangeprikt” met de trocar en door deze afzuiging wordt ophoping van bacterierijk vocht in de organen voorkomen. Daarna wordt via dezelfde incisie in de buikwand een sterk geconcentreerde vloeistof  naar binnen gespoten met als doel alle organen te voorzien van deze vloeistof om de groei van bacteriën tegen te gaan. Vervolgens worden alle incisies schoongemaakt, gehecht en bijna onzichtbaar gemaakt.

Een behandeling duurt ongeveer 3 uur. De behandeling kan zowel op een thuislocatie als in een uitvaartcentrum of mortuarium plaatsvinden.

Uitsluitend gediplomeerde thanatopracteurs mogen de behandeling toepassen. Ik werk veel samen met Remco Hol van RH Overledenzorg & Thanatopraxie.

Na de behandeling vindt de laatste verzorging plaats. Dit hoort standaard bij de behandeling. Uiteraard in overleg met of samen met de naasten en de uitvaartbegeleider.

Waarom wel kiezen voor thanatopraxie?

Mensen kiezen hiervoor om een geliefde zo lang mogelijk bij zich te houden zoals die persoon was. Dus zonder de lichamelijke veranderingen die na de dood optreden, zoals verkleuring van huid en nagels, indroging en geuren. Ook maakt een thanatopraxie het mogelijk om iemand zonder koeling op te baren.

Waarom niet kiezen voor thanatopraxie?

Thanatopraxie is een behandeling. Wil je dat echt? Het veranderen van een lichaam hoort bij het afscheid nemen en kan ook helpen bij het accepteren van wat komen gaat.

Kosten

Deze variëren per thanatopracteur maar de prijs ligt veelal rond € 550,00. Net zoals bij het gebruik van een koeling wordt ook een thanatopraxiebehandeling vergoed vanuit een kapitaalverzekering. Wanneer je een naturaverzekering hebt geeft dit in de meeste gevallen meerkosten. Je kunt dit navragen bij de verzekeringsmaatschappij.