Stel je voor dat je ouders ruim 50 jaar bij elkaar zijn. Je moeder die een vorm van dementie heeft, wordt al een aantal jaar liefdevol verzorgd door je vader. Vader wordt ongeneeslijk ziek en komt te overlijden. Vragen als ‘kan mijn moeder naar de afscheidsviering?’ of ‘hoe kan zij afscheid nemen van mijn vader?’ moeten dan beantwoord worden.

Ik vind het belangrijk om als uitvaartbegeleider over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken, zodat de nabestaande met dementie op een zo goed mogelijke manier afscheid kan nemen en wordt betrokken bij de uitvaart.

In De Achterhoek wonen momenteel 7.240 mensen met een vorm van dementie. Dit aantal zal de komende jaren toenemen. De prognose is (gebaseerd op cijfers berekend door TNO in opdracht van Alzheimer Nederland) dat er in 2040 ca. 14.500 mensen zullen zijn met een vorm van dementie. Eén op de vijf mensen wordt geconfronteerd met dementie en steeds meer zal dementie deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven.

Om ons hiervan bewust te maken is Alzheimer Nederland samen met pensioenorganisatie PGGM en het ministerie van VWS gestart met “Samen dementievriendelijk”. Zij streven ernaar om zoveel mogelijk mensen en organisaties dementievriendelijk te maken.

Dementievriendelijk betekent dat je dementie kunt herkennen, dat je weet hoe je iemand met dementie kunt helpen, dat je oog hebt voor wat mensen met dementie nog wél kunnen en dat je dementie bespreekbaar maakt.

Wat is een dementievriendelijke uitvaart?

Dat is een uitvaart waarbij nabestaanden met dementie worden betrokken. Een uitvaart waarbij, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, tijd en ruimte is voor nabestaanden met dementie. Waar met respect met hen wordt omgegaan. Waarbij wordt gekeken naar wat nog wel mogelijk is in plaats van naar wat niet kan.

‘Gevoelens worden niet dement. Op dit niveau kun je blijven communiceren.’ – psychogerontoloog Huub Buijssen

Een mooi artikel in Trouw van Dirk Oostelaar:

Verlangen, hoop, verdriet en blijdschap blijven bestaan, ook voor iemand met dementie.

Onlangs mocht ik een certificaat ontvangen van “Samen dementievriendelijk”. Dit betekent dat ik getraind ben in goed omgaan met dementie en mezelf dementievriendelijke uitvaartbegeleider mag noemen.

Fijn dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan een dementievriendelijke samenleving!

Wilt u meer weten over dementievriendelijke uitvaartzorg of hebt u vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Ik ben te bereiken op telefoonnummer 06 – 18 19 50 23 of via info@paulinevanveen.nl

U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier.

certificaat